Pedagógia

Abból kiindulva, hogy a gyermek első hét életévében utánzás révén tanul, és fejleszti önmagát nevelési munkánk alapja az utánzás.Így a pedagógus aktív munkája példaértékűvé válik, amit a gyermek testközelben élhet meg.

Az óvónő segít, hogy a gyermekben tevékenykedő aktivitás szabadon fejlődjön, a határok között kibontakozhasson. Természetes anyagokból készített egyszerű játékeszközökkel juttatja el a gyermekeket a komplex élményekhez, és a játék során teret ad a gyermek érzékelésének, fantáziájának, játékának. Művészeti tevékenységekkel gazdagítja a gyermek alkotókészségét. Ezek a tevékenységek szoros kapcsolatban állnak az óvoda napirendjével. Hétfőn méhviasz krétával szabad rajz, kedden akvarell festékkel, wet on wet technikával festés, szerdán méhviasz gyurmával formázás, csütörtökön cipókészítés, pénteken gyapjú készítés színesíti óvodai életünket..A példamutatás érvényesül egyik legfontosabb nevelési területünkön a környezettudatos és egészséges életmód alakításában is. A szülői közösség és az óvodapedagógusok közös elhatározása alapján feladatul tűztük ki azon értékek, magatartásformák és életviteli szokások közvetítését, melyek által gyermekeink megtanulnak odafigyelni közvetlen környezetükre. Arra neveljük őket, hogy a környezettudatos gondolkodás Földünk természeti kincseinek, környezetünk adottságainak, a saját életterünk megóvásának alapvető feltétele.

Környezettudatos szemléletmódunk terjesztése és a mozgás örömének felfedezése érdekében közös elhatározásból ZÖLD ÓVODÁT építettünk, mely az iskolával együtt, egymásra épülő pedagógiai munka során hirdeti, hogy a jövő az egészséges gyermekekben rejlik.

Környezetünket tehát úgy építettük ki, hogy a gyerekek közvetlenül felfedezhessék a természet kincseit, lehetőséget kaphassanak a természetjárásra, a fáramászásra, a kisgyermekkorra jellemző mozgásformákra. Így szabadon kapcsolódhatnak a természet őselemeihez, és megtapasztalhatják, hogy a fizikai világ, a lélek és a szellemi élet egymástól elválaszthatatlan, és teljes egészet alkot.


Óvodai életünk egyik legszebb sajátossága a “Csendjáték”, mely során a különböző csend gyakorlatokkal illetve relaxációs hangulattal fejlesztjük az érzelmi intelligenciát, a koncentrációt, az akaraterőt és az önkontrollt. „Az élet titkaira a csendben rejtőzik a válasz!” – mondja a bölcs egy keleti mesében. Mindenkinek szüksége van a csendre illetve a lecsendülésre, relaxációra, nemcsak a lélek, hanem a test, az idegrendszer egészsége érdekében is.

A “Csendjáték” komplexen hat gyermekeink figyelmére, koncentrációjára, türelmére hallására, együttműködő képességeikre, szókincsükre, kézügyességükre.A fentiek figyelembe vételével alakítottuk ki nevelési céljainkat:


  • A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, a szeretet és megbecsülés közvetítése.

  • A gyermek fejlődő belső világának ápolása és erősítése annak érdekében, hogy testileg, lelkileg és szellemileg egészséges, szabad, kreatív, alkotó, cselekvő emberré váljon.

  • Az óvodában nyugodt, kiegyensúlyozott, érzelmileg gazdag fejlődés biztosítása.

  • Érdeklődő, jól kommunikáló, és másokat tisztelő és elfogadó, önmagát értékelni tudó, önkifejezésre képes, problémamegoldó személyiségek fejlesztése.

  • A környezettudatos és egészséges magatartás kialakítása érdekében a természeti környezet felfedeztetése, az ember hagyományainak megismertetése.

  • Tevékenykedtetésen, játékon alapuló fejlesztés, tapasztalati úton történő ismeretszerzés.

  • A családok segítése, támogatása.


Mindezen célok eléréséhez a hagyományőrzés hatalmas eszköztárát használjuk.Az óvodai élet tartalmát az ünnepek, mesék, versek, dalok adják. A vegyes életkorú óvodai csoportokban a gyerekek élő közösséget képeznek, ahol minden személyiség kibontakoztatására szükség van. A csoportokban az ünnepek meghatározott ritmusban a művészeti foglalkozások, az ételek, a mesék, a verses-dalos ritmikus játékok révén életre kelnek, ezzel nyújtva jelentős érzelmi biztonságot a gyermeknek.Napi ritmus

 

7:00 – 8:30

Érkezés az óvodába

8:30 – 9:00

Közös reggeli

9:00–12:00

Délelőtti tevékenységek: szabadjáték, művészeti tevékenységek, udvari játék

12:00 – 12:30

Közös ebéd

12:15 – 12:30

Hazabocsátás

12:30 – 14:30

Csendes pihenő

14:30 – 15:00

Közös uzsonna

15:00 – 16:00

Hazabocsátás: udvari játék