Küldetésmondatunk:
“A Gyermekliget egy együttműködő közösség, ahol a gyermekeket olyan sajátos pedagógiai szemléletben neveljük, hogy képesek legyenek felismerni és járni a saját útjukat.”

Dani-Ördög Dalma

Már gyermekkorom óta ezt az utat járom. Tudatosan készültem a pedagógus pályára, hogy segítsek azoknak a gyerekeknek, akiknek nehezen megy a beilleszkedés, és ezáltal a tanulás. Tanító lettem. Majd férjemmel - 7 hónapos várandósan - örökbe fogadtuk legidősebb lányunkat, aki akkor volt 2 és fél éves. Mivel nagylányunk cigány származású, anyaként is átéltem azt, ami ellen, úgymint kirekesztettség, perifériára szorulás, esélyegyenlőtlenség, és az ezekkel járó tanulási nehézségek, egész életemben küzdöttem. Pedagógiai munkám során mindig a nehezebb sorsú, nehezebben motiválható gyermekek felkarolása vezetett.
Pedagógusként elkötelezett híve vagyok a folyamatos tanulásnak, az önnevelésnek/fejlesztésnek, valamint mindenfajta előítélet és hátrányos megkülönböztetés elutasításának. Ez utóbbit anyaként is határozottan képviselem.

2001-ben végeztem a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán általános iskolai tanító szakon német műveltségterülettel. Az akkori szakdolgozatom témája a "Kora kisgyermekkori német, mint idegennyelv oktatás" volt. Mivel 1 éven keresztül Németországban tanultam, fontosnak találtam az idegennyelv oktatást, egy másik kultúra megismerését, hiszen ez teszi gondolkodásunkat rugalmassá, nyitottá, ami segít a beilleszkedésben.

2009-ben végeztem el a Waldorf Osztálytanítói képzést a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán. Ott a Temperamentumok szerinti nevelésből írtam záródolgozatomat, mivel akkor már több év gyakorlat után munkám során tapasztaltam, mennyire befolyásolják a gyermekek viselkedését, tanulási kedvét az alaptemperamentumuk.

2011-ben, mivel láttam a dráma segítő-fejlesztő hatását, elvégeztem egy drámapedagógusi akkreditált képzést a Magyar Drámapedagógia Társaság szervezésében.

2019-ben részt vettem a Képzőművészeti Egyetem A tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése elnevezésű tananyag fejlesztési projektben. Választott témám a tananyag elkészítésénél a Projektmódszer bevezetése az általános iskolák felső tagozatán a hátránykompenzáció, a tanítás-tanulás hatékonyságának növelése, az önálló tanulási képesség fejlesztése.

A több éves tapasztalatok és az elsajátított tudás vezettek oda, hogy egy új pedagógiai program kidolgozásának szenteljük az elkövetkezendő éveket, amelynek a projekt módszer, a waldorf pedagógia, a drámapedagógia valamint a művészeti nevelés adják az alapjait, kiegészítve egy „zöldneveléssel”.
Hiszek abban, hogy egyik legalapvetőbb feladatunk nevelőként, anyaként, hogy a gyermekek önmagukba vetett hitét erősítsük, hiszen az önbizalom megléte vagy hiánya kihat az egész életükre, a munkájukra, a kapcsolataikra, az esetleges nehézségek leküzdésére, a kihívásokra való reagálásokra, egyszóval mindenre.  Az általános iskolának elsődleges feladata a nevelés, és hogy a gyermek vele született kíváncsiságát, nyitottságát a világra képesek legyünk fenntartani. Ehhez elengedhetetlen az írás, olvasás és számolás készségének folyamatos fejlesztése. Ezt csak úgy tehetjük, hogy közben nem sérül a gyermek önmagába vetett hite! Mert mit sem ér a tudás, ha nem hisszük el, hogy képesek vagyunk használni azt.
 

Megosztás:
2021. Március 2. Kedd  Lujza

PályázatGyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület szervezésében megvalósuló, társadalmi szerepvállalást erősítő, közösségfejlesztő programok

Bővebben

Aktualitások

Itt összefoglaljuk az Intézményünk és Fenntartó Egyesületünk közelgő eseményeit.Bővebben

Adomány

Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület:

Rendszeres adományoknak:
Magnet Bank:
16200106-11599786

Építkezési adományok alszámla:
Magnet Bank:
16200106-11599803

Gyermekliget Alternatív Iskola:

Magnet Bank:
16200106-11599827


Adó 1%
adószámunk:18357118-1-03
(Innen töltsd le a nyomtatványt!)Bővebben

Heti menü

Iskolai menü

Szállító: Vincze-Nagy Kft. (6044 Kecskemét, Úrihegy 319.)
Honlap

Óvodai menü

Heti menü(kisétkezések)

Ebéd: 
Szállító: Bakos és Társai Bt. konyhája
Az aktuális óvodai menü a bakosestarsai.hu oldalon letölthető itt.

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban.


Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk.

- Hamvas Béla

Önmagunk megtalálásának legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.
- Gandhi

Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tanulni tud.

- Ignacio 'Nacho' Estrada