Iskolai élet

Napirend

A nap indítása (8 óra és 9 között)
Az iskola minden diákja a tanítókkal összejön, és közös énekléssel indítja a napot. A közös éneklés a nap illetve az adott évszakhoz kötött ünnepkörre történő ráhangolódás. Az érzelmi nevelés egyik legfontosabb színtere, ahol sokszor hangszeres kísérettel, ritmikus gyakorlatokkal egy közösségi élményben részesülünk. A közös éneklést beszélgető kör követi. A beszélgető körben a tanulócsoportok tagjai megosztják egymással az átélt eseményeket, érzéseiket, gondolataikat. Itt lehetőség van a szociális kompetenciák fejlesztésére, a konfliktusok feloldására, kezelésére. Ez az az időszak, ahol a gyermekre és a közösségre koncentrálunk. Emellett lehetőség nyílik arra, hogy a nap során elvégzendő tevékenységeket tudatosan végiggondoljuk.

A sávok (9 és 14 óra között)
A tanítás szervezeti kereteit háromféleképpen szervezzük. Képességfejlesztő óráink  általában 30 – 45 percesek. Itt a cél az írás, olvasás, számolás készségek folyamatosan fejlesztése.  A humán- és a természetismeret tanítását epochákban, projektekben szervezzük. Ezek időtartama egy alkalommal 90 perc, melyek tartalmára épülve kiegészítenek a kézműves, a művészeti, a mozgásos, az idegen nyelvi, és az öko-moduljaink. Mindezekhez igazodva a nap során sávokat határoztunk meg. Három sáv követi egymást, melyen belül a tanítók egymáshoz igazodva egy meghatározott rend szerint szabadon határozzák meg, hogy mikor milyen típusú foglalkozást tartanak. A három sáv időszakai: 1. sáv 9 – 10 óra, 2. sáv 10.30 – 12 óra, 3 sáv: 12.30 – 14 óra.

Szabad játék, alkotás időszaka (14 – 16 óra között)
Ilyenkor a gyerekek felnőtt irányítása nélkül, de felügyelete mellett játszanak, tevékenykednek.
Étkezésre a nap indításakor illetve  a 2. és a 3. sáv közötti időszakban van mód.

Az iskolában melegítőkonyha üzemel, ahol kétfogásos étkezést biztosítunk.

Iskolánkban napközi működik. A nem napközis gyerekek a 14.30-kor induló iskolabusszal indulnak haza és 14.45 és 15.00 között érnek be a városba. A napközi végén 16.00-kor indul az utolsó iskolabusz.