Iskolakert

ZÖLD CSIGA – KÖRNYEZETTUDATOS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL PROGRAM - EGYÜTT TANULUNK!
“A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” (Albert Einstein)
Iskolánk egyik legfontosabb értéke az a természetközeli környezet, mely számos kincs felfedezésére ad lehetőséget. Itt közvetlenül is megismerhetjük és vizsgálhatjuk a növényeket, az állatvilágot, és élvezhetjük azt a szabadságot, melyet csak a természet képes megadni nekünk. És miután számunkra ez fontos érték, ezért meg kell tanulnunk vigyázni rá. Meg kell tanulnunk felelősséget vállalni egymásért, önmagunkért és környezeti értékeinkért. És ebben a tanulási folyamatban nincs egyetlen „mindent megmondó”. Tanulunk a szülőktől, a mesterektől, a tanároktól, és a diákok egymástól. Együtt tanulunk a természetről, az emberről és a nagyvilágról. És ezen az úton segítő társunk a Zöld Csiga aki segít abban, hogy megtanuljunk környezettudatosan viselkedni, takarékoskodni a természet adta erőforrásokkal, hulladékmentesen élni, és vigyázni egészségünkre. Segít a tanulásban, a tanultak alkalmazásában és abban, hogy kiapadhatatlan kíváncsiságunk kérdéseire mindig megkapjuk a választ.
 
Mitől vagyunk környezettudatos iskola? 
Attól, hogy
  • természetközeli környezetünket folyamatosan ápoljuk, gondozzuk,
  • ökokertet építünk,
  • pedagógiai munkánkban törekszünk arra, hogy a diákok a természetes emberi környezet értékeit megismerjék,
  • hogy a nálunk eltöltött időben az egymás és a környezet iránti felelősségvállaláshoz szükséges személyes kompetenciákat fejlesztjük,
  • hogy az egészséget értéknek tartjuk, és ez mindennapi szokásainkban megjelenik,
  • a mindennapi életünkben környezettudatos és egészséges attitűdöt mutatunk.
A pedagógiai munkánk során a globális nevelés elveit követjük. Ebből következően az alábbi területek köré csoportosítjuk nevelési folyamatainkat:
  • A külső természetes környezetünkkel való kapcsolat, melynek legfőbb alapja az élet tisztelete és védelme.
Módszertan: életkori sajátosságoknak megfelelő játékos tevékenységek, projektek, zöld rendezvények a környezeti jeles napokon (Állatok Világnapja – október 4. - „Ne vásárolj semmit” nap – november 28. - Víz Világnapja – március 22. - Föld napja – április 22. - Madarak és fák napja – május 10. - Környezetvédelmi Világnap – június 7.). Ökokert gondozása, erdőjárás. Foglalkozásainkon természetes anyagokkal dolgozunk. Tudatos vásárlókat nevelünk, akik a hulladékmentességre törekszenek, a hulladékot szelektíven gyűjtik.
Ökokert létrehozása és fenntartása – tiszteletre, megbecsülésre és alázatra tanít a Föld bennünket. Mind emellett mai világunkban elengedhetetlen megtanítani a gyermekeinknek, hogy képesek legyenek az öngondoskodásra, önmaguk függetlenítésére, akár gazdasági szempontból is. A Kertész nem csak a boltból él. Neki ott van a kert is, mint lehetőség, ha megáll a gazdaság.
  • A külső mesterséges környezetünk, mely a technikai vívmányokkal való természetes együttélés mellett a társas kapcsolatokra is kiterjed.
Módszertan: a XXI. század technikai vívmányainak (telefon, számítógép, tv) egészséges mértékű, tudatos használatának kialakítása. Kiindulva abból, hogy a tiltás, a korlátozás nem elegendő az egészséges felhasználói attitűdhöz, projektjeinkben megmutatjuk, hogy milyen keretek között, hogyan lehet egészségesen használni az internetet, hogyan lehet a távoktatás keretében is ember maradni.Ezzel párhuzamosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy az online élet a társas kapcsolatokat felszínessé teszi, hogy a mozgásszegény életmód rontja egészségünket. A tanulás során kooperatív technikákat alkalmazunk, csapatban, csoportokban tanulunk, és napirendünkben helyett kap a természetben zajló mozgásos játék.
  • Belső természetes környezetünkhöz való viszonyunk fejlesztése terén az egészségünk megőrzésére, az egészséges életmódra törekvő magatartásforma kialakítása a célunk.
Módszertan: fizikai egészségünk megőrzése érdekében napi életünkbe beépül az egészséges étrend, a rendszeres testmozgás. A környezettudatos magatartás fejlesztésével összhangban megmutatjuk, hogy mit jelent az öngondoskodás. Egészségfejlesztő projekteket szervezünk.
  • Belső általunk formált környezetünk olyan tulajdonságaink sokasága, melyeket a másik ember hatására alakítunk ki, ilyen az önértékelés, önbizalom, a másokra figyelés, a másság elfogadása. Ezeket mi építjük, és ahhoz, hogy a környezettudatosság hírnökeivé váljunk elengedhetetlenek.
Módszertan: Ezen tulajdonságok megfelelő kialakítására drámapedagógiai módszereket alkalmazunk.
 
EGYÜTT TANULUNK! EGÉSZSÉGESEK ÉS KÖRNYEZETTUDATOSAK LESZÜNK!

A Zöld Csiga program keretén belül alakuló öko-kert kialakításában, megvalósításában nagy segítségünkre volt a TESCO- Ön választ, mi segítünk, valamint a MOL Helyi Érték Program keretein belül elnyert pályázati összeg. Köszönjük a támogatást, valamint a közönség szavazatokat, melyek hozzájárultak a pályázati összeg elnyeréséhez.