Virág László

Virág László vagyok, jelenleg a Gyermekligetben történelmet, etikát és hon-és népismeretet tanítok a diákoknak.
 
Miért lettél pedagógus?
 
A pedagógus szakmát azért választottam, mert már gyerekként belecsöppentem a cserkészetbe, ahol 15 évesen, őrsvezetőként 6 kiscserkészt kezdtem el tanítani. Később, 18 évesen már egy 20 fős cserkészcsapat parancsnokaként működtem. Az itt eltöltött idő alatt megtapasztaltam, hogy milyen jó, amikor a gyerekek hálásan és szeretetteljesen fordulnak felém, mert nem mint tanár, hanem mint segítő barát fordultam feléjük.
Pedagógusként fontos feladatunk, hogy a jövő generációját felkészítsük a világ kihívásaira. Cserkészvezetőként elsődleges feladatom, hogy a társadalomnak elkötelezett, felelősséget vállaló, egészséges polgárokat neveljek, akiknek fontos önmaguk nevelése és fejlesztése.
 
Milyen pedagógiát szeretnél megvalósítani?
 
Úgy gondolom, hogy a diákokat olyan tudással kell felvérteznünk, hogy a nagyvilágban könnyen tudjon tájékozódni és ne lehessen befolyásolni semmivel. Ennek érdekében tanóráim során előtérbe helyezem a forrásolvasást és szövegelemzést, a különféle képek és filmek elemzését. A különféle, történelmünket befolyásoló döntések értékelését. Fontosnak gondolom, hogy a diákok vitakultúrája megfelelően fejlett legyen. Mindezt kooperatív munkaformák alkalmazásával szeretném megvalósítani, amivel a diákok a csoportban való munkában, és kompromisszumra való hajlandóságban is tudnak fejlődni. Ezen kívül azt is fontosnak tartom, hogy a különböző problémák megoldásában a diákok aktív részesei legyenek.
 
Hogyan találkoztam az iskolával?
 
Gyógypedagógiai asszisztensi képzésen veszek részt jelenleg, és ott az egyik tanulótársam ajánlotta az iskolát, ami nagyon gyorsan meg is tetszett.
 
Miben látod másnak a nálunk megvalósult munkát?
 
Egy ilyen jellegű iskolában, mint a Gyermekliget egy olyan alternatív pedagógiát alkalmaznak, amellyel nagyobb tér nyílik a gyerekek élményközpontú tanítására. Azt kell elérnünk a diákoknál, hogy szeressenek iskolába járni. Mint magyar-és történelem szakos örülök annak, hogy az iskola egyik fő célja, hogy a gyerekekkel megszerettesse az olvasást, aminek szeretetével megfelelően tud a diák fejlődni is.