Küldetésmondatunk:
“A Gyermekliget egy együttműködő közösség, ahol a gyermekeket olyan sajátos pedagógiai szemléletben neveljük, hogy képesek legyenek felismerni és járni a saját útjukat.”

Iskolai élet

Epochális oktatás, napirend

Az iskolában, - úgy mint korábban az óvodában is, - a gyermekek nevelésében, fontos szerepe van a ritmusoknak. Napirendjük azonos, ami az erős biztonságérzet kifejlődését segíti elő. Az oktatás első felében az aktuális fő epochával kezdenek a gyerekek. Ez lehet a számolás, történelem, írás-olvasás, környezetismeret. Ez a főtanításnak nevezett rész 120 perces.
Ezután a szakórák következnek, amik már a jól ismert 45 perces ritmusban zajlanak, szünetekkel.

Az iskolában melegítőkonyha üzemel, ahol kétfogásos étkezést biztosítunk.

Iskolánkban napközi működik. A nem napközis gyerekek a 14.30-kor induló iskolabusszal indulnak haza és 14.45 és 15.00 között érnek be a városba. A napközi végén 16.00-kor indul az utolsó iskolabusz. 

Iskolabusz információkProjekt nap - Kísérlet
Ritmusok

Amikor dr. Rudolf Steinert az életről kérdezték, arról, hogy mi az ami az anyagot mozgásba hozza, élettel itatja át, azt felelete, "Az életet a ritmusok hordozzák."

Csupán az emberi testben közel 30 különböző ritmus van jelen egyszerre. Ezek közül a legismertebbek szívünk dobbanásai, légzésünk ritmusa, a nappali és esti életünk váltakozása... Éppen ezért van olyan nagy szükség a gyermekek nevelésében is ezekre a ritmusokra. Ezeket valósítja meg a pedagógus a napi ritmuson keresztül és például a zenei neveléssel.

Márton nap - Furulya

A nap ritmusa

Iskolánkban igyekszünk minden napot organikusan felépíteni. A gyermek reggel a legfogékonyabb a gondolkodásra. A tanítás épp ezért azokkal a tárgyakkal kezdődik, amelyekben különösen fontos szerepet kap a megértés, a gondolkodás és a képzetalkotás (főtárgyak). A harmadik órától következnek sorban azok a tantárgyak, amelyekben lényeges a ritmikus ismétlés, ilyenek az idegen nyelvek, az Euritmia és a torna, valamint a zene. Lehetőleg a délelőtt későbbi szakaszában vagy délután kerül sor a kézimunkára, barkácsolásra, kertészkedésre és a természettudományos kísérletezésre.
Az évkört felölelő éves ritmusról, azaz az Ünnepkörről az óvodánál olvashatnak részletesen.

Értékelés az iskolában

Már a szó hogy értékelés is egészen más minőséget takar, mint az osztályzás fogalma. Értékelni, egy pozitív meghatározás, azt jelezni, hogy becsülni azt ami van. Osztályozni, azt jelenteni skatulyákba zárni valamiféle szempont szerint, egymástól elválasztani, és a múltat nézni a jövő lehetősége nélkül.A pedagógiánk a gyermeki érdeklődés fenntartása mellett a gyermekben szunnyadó képességek szabadon történő kibontakoztatására törekszik. Ennek érdekében egy belső vágyat próbál kiépíteni a gyermekben, amely őt végül saját, szabad akaratából sarkallja a világ megismerésére. A külső motivációt lehetőség szerint kerüli, ezért tartózkodik pl. az osztályzástól is. A megerősítés, a visszajelzés, a tanárok örömteli elismerése, kiigazítása vagy helytelenítése, és később mind inkább a társak értékelése a fontos. A feleltetés okozta szorongás kiküszöbölése által szabaddá vált légkörben, a tanulók teljesítőképessége szárnyakat kap.

A szülők az év során az epochákat záró nyílt napokon kaphatnak képet a gyerekekkel folyó munkáról. A havonta tartott szülői esteken folyamatosan tájékozódhatnak és személyesen is megkereshetik az osztálytanítót kérdéseikkel. Év végén a gyerekek szöveges értékelést kapnak a bizonyítványukban. Ezek az értékelések az osztálytanítók által igényesen megírt bizonyítványversek, melyeket a gyermekeknek a következő tanévkezdésre meg kell tanulniuk. A szülők részére külön készítenek az osztálytanítók a gyermek éves fejlődéséről egy szöveges záró értékelést.

Projekt nap - Kiselőadás

Kapcsolódó témák:
Megosztás:
2020. November 26. Csütörtök  Virág

PályázatGyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület szervezésében megvalósuló, társadalmi szerepvállalást erősítő, közösségfejlesztő programok

Bővebben

Aktualitások

Itt összefoglaljuk az Intézményünk és Fenntartó Egyesületünk közelgő eseményeit.Bővebben

Adomány

Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület:

Rendszeres adományoknak:
Magnet Bank:
16200106-11599786

Építkezési adományok alszámla:
Magnet Bank:
16200106-11599803

Gyermekliget Alternatív Iskola:

Magnet Bank:
16200106-11599827


Adó 1%
adószámunk:18357118-1-03
(Innen töltsd le a nyomtatványt!)Bővebben

Heti menü

Iskolai menü

Szállító: Vincze-Nagy Kft. (6044 Kecskemét, Úrihegy 319.)
Honlap

Óvodai menü

Heti menü(kisétkezések)

Ebéd: 
Szállító: Bakos és Társai Bt. konyhája
Az aktuális óvodai menü a bakosestarsai.hu oldalon letölthető itt.

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban.


Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk.

- Hamvas Béla

Önmagunk megtalálásának legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.
- Gandhi

Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tanulni tud.

- Ignacio 'Nacho' Estrada