Küldetésmondatunk:
“A Gyermekliget egy együttműködő közösség, ahol a gyermekeket olyan sajátos pedagógiai szemléletben neveljük, hogy képesek legyenek felismerni és járni a saját útjukat.”

Mozgás

Játék és mozgás 

Minden sportágnak megvannak a maga szigorú, részletes és bonyolult magaviseleti, kommunikációs és tárgyalási szabályai, amelyek gyakran több száz oldalas könyveket töltenek meg. A konszenzusra törekvés belső szükségletének kivetítése, amit ezek a szabályok képviselnek, nagyon sajátos hatással vannak az érintett egyén formálódására. Lehetséges, hogy az élet bizonyos szakaszaiban pontosan ilyen szabályozásokra és feltételrendszerekre van szükségünk – noha nem is tudunk róla. Minden sportághoz másfajta készség, másfajta légkör kötődik, amelyek más-más embereket vonzanak.
A pubertás előtt azonban a játék sokkal tágabb összefüggéseit hasznosítjuk, mivel a játék az életnek ebben a szakaszában inkább egyfajta belső, kreatív folyamat. A játék még nem külső esemény, mint amivé serdülőkorban válik: még szervesen összefügg a gyermek belső élettapasztalatával. A gyermek játékát irányító szabályok tehát a saját kreativitásából fakadnak. Másokkal játszva a gyereknek azt is meg kell tanulnia, hogy számításba vegye a társak kreativitását, és hogy ők is szeretnének megnyilvánulni. Ha például üveg-golyókkal játszanak, még a játék megkezdése előtt finom és bonyolult alkudozást folytatnak: mik a szabályok, melyik golyó mennyit ér, ki mit ad érte, stb. Ebben mindannyiuknak meg kell egyezniük. Ezek a megbeszélések időnként szenvedélyes érvelést és problémamegoldó készséget igényelnek; a folyamatban a legfontosabb azonban az, hogy mindegyik gyereknek alkalmazkodnia kell a többihez; következésképp az eredmény a játékosok személyétől függően minden alkalommal más és más. A gyerekek ezáltal megtanulnak toleránsak lenni s ugyanakkor kifejteni, hogy mit akarnak: kifejlesztik potenciálisan már meglévő képességeiket.
Mindezt összevetve azokkal a külső, rögzített követelményekkel, amelyeket a hivatalos sportágak támasztanak a gyerekekkel szemben, nemigen lehet kétséges, miért fontos a szabad játék?
Fennáll a veszély, hogy a gyermekek kis felnőttként kezelése közben elvész a gyermekből az igazi lehetőség. Lehetőség a kreativitásra, problémamegoldásra, a tolerancia kifejlődésére, alkalmazkodásra. A felnőttek mai nemzedéke megfosztja ezeket a gyerekeket a gyerekkoruktól, de legalábbis semmiféle tekintettel nincs rá. Hatalmas felelősség nehezedik ránk, mivel minden bizonnyal a miénk az utolsó nemzedék, amelyik valamelyest emlékszik még rá, milyen érzés volt szabadon, egyszerűen, önfeledten és kreatívan játszani.
(Kim Payne: Gyermekeink játékai nyomán)

 

Megosztás:
2021. Április 21. Szerda  Konrád

PályázatGyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület szervezésében megvalósuló, társadalmi szerepvállalást erősítő, közösségfejlesztő programok

Bővebben

Aktualitások

Itt összefoglaljuk az Intézményünk és Fenntartó Egyesületünk közelgő eseményeit.Bővebben

Adomány

Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület:

Rendszeres adományoknak:
Magnet Bank:
16200106-11599786

Építkezési adományok alszámla:
Magnet Bank:
16200106-11599803

Gyermekliget Alternatív Iskola:

Magnet Bank:
16200106-11599827


Adó 1%
adószámunk:18357118-1-03
(Innen töltsd le a nyomtatványt!)Bővebben

Heti menü

Iskolai menü

Szállító: Vincze-Nagy Kft. (6044 Kecskemét, Úrihegy 319.)
Honlap

Óvodai menü

Heti menü(kisétkezések)

Ebéd: 
Szállító: Bakos és Társai Bt. konyhája
Az aktuális óvodai menü a bakosestarsai.hu oldalon letölthető itt.

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban.


Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk.

- Hamvas Béla

Önmagunk megtalálásának legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.
- Gandhi

Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tanulni tud.

- Ignacio 'Nacho' Estrada