Küldetésmondatunk:
“A Gyermekliget egy együttműködő közösség, ahol a gyermekeket olyan sajátos pedagógiai szemléletben neveljük, hogy képesek legyenek felismerni és járni a saját útjukat.”

Pedagógiai Célok

Általános célok

Egy olyan alternatív módszertanra épülő pedagógiai program működtetése, amely keretében integrált tananyagtartalmak mellett egy komplex képességfejlesztés (személyiségfejlesztés, tanulási készségek, szociális készségek) valósul meg, figyelembe véve a gyermekek életkori és személyes sajátosságait.  Mindenekelőtt a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődésének hármasságát tartjuk szem előtt. Pestalozzi (1746-1827) fogalmazta meg a Szív, a Kéz és a Fej iskoláját.
A szív iskolájaként célunk: az érzelmi biztonság megteremtése, az érzelmi intelligencia fejlesztése a művészetek által (képzőművészet, zene, dráma)
Kéz iskolájaként célunk: a cselekedtető tanulás és szemléletformálás, a mozgás, a kézügyesség fejlesztése, és azok bekapcsolása a belső motiváció kialakításába
Fej iskolájaként célunk: a tananyag elsajátítása, mely elsősorban élményeken, az alapkompetenciák fejlesztésén keresztül zajlik.
Célunk, hogy a hozzánk járó gyerekek egészséges önismeretre tegyenek szert, képessé váljanak a közösségben való együttműködésre, rendelkezzenek a továbbtanuláshoz szükséges képességekkel,   kialakuljanak bennük az egészséges és környezettudatos életvitelhez szükséges készségek, az önmegvalósításhoz, az önálló tanuláshoz és problémamegoldáshoz szükséges kompetenciák.

Pedagógiai célok
Pedagógiai programunk a Nemzeti alaptantervre épít. Így az elsajátítandó készségek, képességek és ismeretek terén a NAT az irányadó. Az alábbiakban az egyes szakaszokban azokat a pedagógiai célokat határozzuk meg, melyek iránymutatást adnak ahhoz, hogy a fő célkitűzéseinken túl az egyes szakaszokban mire helyeződik a hangsúly:
1-2. évfolyam
 • Az óvoda-iskola átmenet támogatása
 • A tanuláshoz szükséges alapkészségek kialakítása (írás-olvasás-számolás), a személyiség és a szociális készségek fejlesztése
 • Az egyéni érdeklődés megismerése, fejlesztése, az egyéni haladási ütem biztosítása
 • Az életkornak megfelelően játék, és tevékenység-központú tanulás
 • Epochális és projekt rendszerű ismeretelsajátítás, ahol a problémamegoldás kerül a fókuszba
 • A közösségben való aktív részvétel támogatása
 • Az életkori sajátosságokat figyelembe vevő érzelmi nevelés
 • Közvetlen környezet megismerése, érzékenyítés a környezettudatos viselkedésre
 
3-4. évfolyam
 • A tanuláshoz szükséges alapkészségek fejlesztése (írás-olvasás-számolás)
 • Az egyéni érdeklődés alapján az önálló munka megalapozása,
 • Az életkornak megfelelően játék, és tevékenység-központú tanulás,
 • Epochális és projekt rendszerű ismeretelsajátítás, ahol a problémamegoldás kerül a fókuszba,
 • Az önálló tanuláshoz szükséges készségek megalapozása,
 • Komplex integrált képességfejlesztés (személyiségfejlesztés, tanulási képességek, szociális kompetenciák)
 • A közösségben való aktív részvétel támogatása
 • Az életkori sajátosságokat figyelembe vevő érzelmi nevelés
 • Ismerkedés a tágabb környezettel, érzékenyítés a környezettudatos viselkedésre
5-6. évfolyam
 • Komplex integrált képességfejlesztés egyéni haladási ütem alapján (személyiségfejlesztés, tanulási képességek, szociális kompetenciák),
 • Önismeret fejlesztése
 • Problémahelyzetekből kiinduló ismeretszerzés a projektmódszer alkalmazásával,
 • Az egyéni érdeklődés alapján a kreativitás fejlesztése
 • Az önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási képességek fejlesztése, tudatos tanulási stratégiák kialakítása
 • Az egészséges életvitel, a környezettudatos magatartás fejlesztése
 • A közösségben való aktív részvétel támogatása
7-8.évfolyam
 • Általános műveltség megalapozása, problémahelyzetekből kiinduló ismeretszerzés a projektmódszer alkalmazásával
 • Pályaorientáció az egyéni érdeklődés alapján
 • Komplex integrált képességfejlesztés egyéni haladási ütem alapján (személyiségfejlesztés, tanulási képességek, szociális kompetenciák),
 • Az önismeret,  önfegyelem, önértékelés fejlesztése
 • Az önálló ismeretszerzési technikák bővítése, elmélyítése, az elvont gondolkodás fejlesztése, kutatási módszerek elsajátítása;
 • A közösségben való aktív részvétel támogatása
 • Az egészséges életvitel, a környezettudatos magatartás fejlesztése, prevenció
Megosztás:
2021. November 27. Szombat  Virgil

PályázatGyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület szervezésében megvalósuló, társadalmi szerepvállalást erősítő, közösségfejlesztő programok

Bővebben

Aktualitások

Itt összefoglaljuk az Intézményünk és Fenntartó Egyesületünk közelgő eseményeit.Bővebben

Adomány

Gyermekliget Egyesület

Rendszeres adományoknak:
Magnet Bank:
16200106-11599786

Építkezési adományok alszámla:
Magnet Bank:
16200106-11599803

Gyermekliget Alternatív Iskola:

Magnet Bank:
16200106-11599827


Adó 1%
adószámunk:18357118-1-03
(Innen töltsd le a nyomtatványt!)Bővebben

Heti menü

Iskolai menü

Szállító: Pakoga Vendéglő Vendéglő és Szolgáltató Kft. (6077 Orgovány, Kossuth u. 48-50.)

Aktuális menü
 

Óvodai menü

Szarkási csoport: 

Szállító (ebéd): Pakoga Vendéglő és Szolgáltató Kft. (6077 Orgovány, Kossuth u. 48-50.) Aktuális menü

Fecske utcai csoport:

Szállító (ebéd): Bakos és Társai Bt. konyhája
Az aktuális óvodai menü a bakosestarsai.hu oldalon letölthető itt.

Heti menü(kisétkezések)

 

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban.


Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk.

- Hamvas Béla

Önmagunk megtalálásának legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.
- Gandhi

Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tanulni tud.

- Ignacio 'Nacho' Estrada