Küldetésmondatunk:
“A Gyermekliget egy együttműködő közösség, ahol a gyermekeket olyan sajátos pedagógiai szemléletben neveljük, hogy képesek legyenek felismerni és járni a saját útjukat.”

Pedagógia

A Gyermekliget Alternatív Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hitvallása szerint a gyermekkorban átélt pillanatok meghatározzák a jövőt is. Az a gyermek, aki az óvodában és az iskolában élményként éli meg a tanulást, nyitottá válik a világ felé. Hisszük, hogy a jövő embere együttműködésre kész, nem ijed meg a problémáktól és alkotni vágyik. Ebből kiindulva munkánk során a projektmódszert alkalmazva egy gyermekcentrikus óvoda és iskola működtetésére törekszünk.

Pedagógiai munkánkat áthatja a gyermekek kíváncsiságának fenntartása, készségeik, képességeik élményeken keresztül történő fejlesztése. Olyan iskolai légkörben várjuk a gyermekeket, ahol a fejlődést, az önbizalom erősítését elismerésekkel, biztatásokkal támogatjuk, ahol a felfedezés élményének átélése, az önmegvalósítás jelenti az igazi sikert. 

Az élményszerű tanulás fontossága mellett mindennapjainkat átszövi a játék. Játszunk azért, mert az örömet okoz, mert fejleszti a személyes kompetenciákat, mert megtanít a konfliktusok kezelésére. A játék révén a gyermekek megtapasztalják a valóságot, és ők maguk is hatnak a környezetükre, az őket körülvevő világra.  

Intézményünk több mint 10000 m2 területen természet közeli környezetben várja az óvodásokat és az általános iskolás diákokat.  Környezeti adottságaink köteleznek bennünket arra, hogy megtanítsuk a gyermekeket a természet szeretetére, és kialakítsuk bennük a környezet megóvására való igényt. Így a mindennapjainkban megjelenő szokások mellett zöld programokkal neveljük tanítványainkat a környezettudatosságra, az öngondoskodásra. Képesség kibontakoztató programunk így nem csak a tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésére irányul, hanem erősíti azokat a készségeket is, amelyek révén a felnövekvő generáció igényévé válik az, hogy saját maga gondoskodjon egy minőségi, az emberi értékeket hangsúlyozó életformáról. Így lesz belőlük testileg és lelkileg is egészséges felnőtt.


Mi szerintünk a projektoktatás: az adott tanulócsoportokban elsajátítandó tananyagok témakörökbe szervezése, melyekhez célokat, feladatokat határozunk meg, majd a gyerekekkel közösen megtervezzük a munka menetét, a projekt eredményét, mely egy elkészített produktum (pl. újság, színdarab, kiállítás).
A projektoktatás során a hagyományos tanórai formáktól, időkeretektől és tantervi keretektől eltérő módon az egyes tantárgyi területeket ötvözve zajlik a témafeldolgozás. A projektek lehetőséget adnak a differenciált feladatmegosztásra, a csoportmunkák szervezésére, a tervezésre és megvalósításra, az alkotás örömének átélésére. A projektekben nagyobb teret kap az önálló tanulás, az élmények, a felfedezések átélése, melyek erősítik a belső motivációt.  A személyiségfejlesztő hatása mellett egyik legnagyobb előnye, hogy a módszer révén a gyerekek felismerik, hogy a világon minden mindennel összefügg, hogy a tudás az nem önálló kiskockákból, hanem egymásra épülő elemekből áll. A projekt által a komplex folyamatokra fókuszáló tanulás jön létre.

A tanár: prezentál a témáról, facilitátorként segíti a tervezést és a megvalósítást. 
 

Megosztás:
2021. Szeptember 19.   Vilhelmina

PályázatGyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület szervezésében megvalósuló, társadalmi szerepvállalást erősítő, közösségfejlesztő programok

Bővebben

Aktualitások

Itt összefoglaljuk az Intézményünk és Fenntartó Egyesületünk közelgő eseményeit.Bővebben

Adomány

Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület:

Rendszeres adományoknak:
Magnet Bank:
16200106-11599786

Építkezési adományok alszámla:
Magnet Bank:
16200106-11599803

Gyermekliget Alternatív Iskola:

Magnet Bank:
16200106-11599827


Adó 1%
adószámunk:18357118-1-03
(Innen töltsd le a nyomtatványt!)Bővebben

Heti menü

Iskolai menü

Szállító: Pakoga Vendéglő Vendéglő és Szolgáltató Kft. (6077 Orgovány, Kossuth u. 48-50.)

Aktuális menü
 

Óvodai menü

Szarkási csoport: 

Szállító (ebéd): Pakoga Vendéglő és Szolgáltató Kft. (6077 Orgovány, Kossuth u. 48-50.) Aktuális menü

Fecske utcai csoport:

Szállító (ebéd): Bakos és Társai Bt. konyhája
Az aktuális óvodai menü a bakosestarsai.hu oldalon letölthető itt.

Heti menü(kisétkezések)

 

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban.


Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk.

- Hamvas Béla

Önmagunk megtalálásának legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.
- Gandhi

Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tanulni tud.

- Ignacio 'Nacho' Estrada