Küldetésmondatunk:
“A Gyermekliget egy együttműködő közösség, ahol a gyermekeket olyan sajátos pedagógiai szemléletben neveljük, hogy képesek legyenek felismerni és járni a saját útjukat.”

Pedagógia


A helyes pedagógia szerepe
A kéz, a szív és a fej

A helyes pedagógia szerepe

A pedagógia rövid története 

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélőerejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg saját szemével nézni a világban. 

A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk, így látjuk mi a világot. Nézzétek most már meg ti is, milyennek mutatja meg magát nektek.
Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk.
Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk. És őket is a keresők útjára kell vezetnünk.
Mindenfajta nevelés önnevelés, és mi, mint tanítók, nevelők, csak a saját magát nevelő gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell megteremtenünk, hogy a gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell."
dr. Rudolf Steiner
 

A kéz, a szív és a fej 

•    Iskolánk gyermekek testi, lelki és szellemi lényét harmonikus egységben fejleszti. A pedagógiánk fejlődéspedagógia, melyben döntően az életkori sajátosságok határozzák meg a tevékenységi formákat, az oktatást. Ezzel magyarázhatóak a módszerbeli és ütemezési különbségek a hagyományos oktatási intézményekhez képest. Nem elsősorban tananyagot tanítanak a pedagógusok, hanem segítik a gyermeket abban, hogy képesek legyenek tanulni, megismerni a világot, és azt alakítani, abban szabadon tevékenykedni, morális döntéseket hozni. Így arra a korra (a 18.-19. évre), amikor sok más diáknak már elment a kedve a tanulástól, az iskolások képesek egyszerre hatalmas ismeretanyagot elsajátítani.
•    Különös figyelmet kap a napi, a heti, a havi ritmus, a képességek fejlesztésének és a gyermekben meglévő belső erők kibontakoztatásának segítése. Alapvető célunk: a gyermekből a világra nyitott, független személyiség, alkotó felnőtt váljék. A tanítás során arra törekszünk, hogy az egészből a részek felé haladjunk. Mindent képszerű leíráson keresztül igyekszünk bemutatni, nem a definiált fogalmak útján. Kiemelt területként kezeljük a kreativitásfejlesztést, a dolgok megtapasztalásán alapuló tanítást, a hagyományőrzést, a művészeteket. Az általános tantárgyak mellett az első osztálytól kezdve idegen nyelv (német), zenei oktatás (ének, furulya), festés, formarajz, Euritmia, kézimunka (horgolás, kötés, hímzés, varrás kézzel, majd géppel), kézművesség (agyagozás, faragás) és kertművelés szerepel a tantervben.

 

Megosztás:
2020. Május 25. Hétfő  Orbán

Aktualitások

Itt összefoglaljuk az Intézményünk és Fenntartó Egyesületünk közelgő eseményeit.Bővebben

Adomány

Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület:

Rendszeres adományoknak:
Magnet Bank:
16200106-11599786

Építkezési adományok alszámla:
Magnet Bank:
16200106-11599803

Gyermekliget Alternatív Iskola:

Magnet Bank:
16200106-11599827


Adó 1%
adószámunk:18357118-1-03
(Innen töltsd le a nyomtatványt!)Bővebben

Heti menü

Iskolai menü

Szállító: Vincze-Nagy Kft. (6044 Kecskemét, Úrihegy 319.)
Honlap

Óvodai menü

Heti menü(kisétkezések)

Ebéd: 
Szállító: Bakos és Társai Bt. konyhája
Az aktuális óvodai menü a bakosestarsai.hu oldalon letölthető itt.

Iskolánk részt vesz az európai közösség pénzügyi támogatásával finanszírozott európai iskolagyümölcs-programban.


Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk.

- Hamvas Béla

Önmagunk megtalálásának legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában.
- Gandhi

Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tanulni tud.

- Ignacio 'Nacho' Estrada