Gyermekliget Alternatív Óvoda és Iskola
alapfokú művészeti iskola

Hol Föld anya oktat, napsugár ölel, szellő cirógat és madárdal terel, 
ott játszva is tanulsz és önmagad lehetsz, szíved rejtekén, kincsekre lelhetsz.

Alföldi gyöngyszem, picinyke sziget, sok kis egyéniség otthona
a
GYERMEKLIGET.

Miben más a Gyermekliget, mint az állami iskolák?

  • Finomabb az óvoda-iskola átmenet, sokkal több időt hagyunk arra, hogy gyermek pszichésen is megérkezzen az iskolapadba. Az első osztály fő feladata, hogy a csoport minden tagja valóban iskolaéretté váljon testileg és lelkileg is.
  • A NAT szerint működünk, a kimeneti kompetenciák a 8.év végére nálunk is megegyeznek, ám az oda vezető út más. Játékosabb, több teret enged az egyéniségnek, ugyanakkor folyamatosan elősegíti a társas kompetenciák fejlődését.
  • 1-8. évfolyamainkon kizárólag szöveges értékelést alkalmazunk, melyek adott esetben (iskolaváltás, továbbtanulás) meghatározott szempontrendszer szerint érdemjegyre váltódnak.
  • Kis létszámú csoportjainkban családiasabban érzik magukat a gyerekek, több egyéni figyelem jut rájuk.
  • Más a napirendünk, nincsen csengő, és jórészt nem frontális oktatás zajlik nálunk. A gyerekcsoportokhoz és az aktuális projekthez igazítjuk a tanulási idő menetét, keretét, módszereit.
  • Ennek a “más útnak” a bejárásához, az autonóm gyermek kifejlődéséhez szükség van arra, hogy a szülőnek meglegyen a bizalma az intézmény és a pedagógusok felé. Mert bár az odavezető út talán eltérőbb a megszokottól, az eredmény éppolyan jó vagy jobb lesz.
  • A szülőkkel sokkal szorosabb kapcsolatot ápolunk: mindig van idő beszélgetnünk; nyitottak vagyunk, hogy betekintsenek a tanórákba; közös családos ünnepeink és projektnapjaink vannak; a szülők tevékeny részesei az iskola működtetésének, közösségi munkát kell vállalniuk.
  • A Gyermekliget brand egy olyan alternatív óvoda és iskola, mely a gyermekközpontú pedagógia mellett elkötelezte magát a környezettudatos - zöld nevelés, az öko- és farmpedagógia mellett.
  • Az egyedülálló, több mint 1 hektáros ligetszerű, kerttel, tavacskával és parkkal rendelkező iskolaudvarunk lehetővé teszi, hogy minél több időt töltsünk szabad levegőn, valós időben tapasztalva meg a természetet és annak változásait.
  • Intézményünk tantervében tökéletes összhangban egyesítjük a NAT elvárásait, az alternatív pedagógiát, a zöld nevelést és a művészeti tevékenységeket.

TÁMOGATÓINK

Köszönjük!