ISKOLAKERT - Környezettudatos nevelés


ZÖLD CSIGA – KÖRNYEZETTUDATOS ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL PROGRAM - EGYÜTT TANULUNK!

“A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” (Albert Einstein)

Iskolánk egyik legfontosabb értéke az a természetközeli környezet, mely számos kincs felfedezésére ad lehetőséget. Itt közvetlenül is megismerhetjük és vizsgálhatjuk a növényeket, az állatvilágot, és élvezhetjük azt a szabadságot, melyet csak a természet képes megadni nekünk. És mivel számunkra ez fontos érték, ezért meg kell tanulnunk vigyázni rá. Meg kell tanulnunk felelősséget vállalni egymásért, önmagunkért és környezeti értékeinkért. Tanulunk a szülőktől, a mesterektől, a tanároktól, és a diákok egymástól. Együtt tanulunk a természetről, az emberről és a nagyvilágról. Ezen az úton segítő társunk a Zöld Csiga,  aki segít abban, hogy megtanuljunk környezettudatosan viselkedni, takarékoskodni a természet adta erőforrásokkal, hulladékmentesen élni, és vigyázni egészségünkre. Segít a tanulásban, a tanultak alkalmazásában és abban, hogy kiapadhatatlan kíváncsiságunk kérdéseire mindig megkapjuk a választ.

Mitől vagyunk környezettudatos intézmény?

 • Természetközeli környezetünket folyamatosan ápoljuk, gondozzuk, ökokertet építünk. A kertész nem csak a boltból él. Neki ott van a kert is, mint lehetőség, ha megáll a gazdaság.
 • Amit a kis kertünkben megtermelünk, azt a technika/háztartástan modulon belül fel is dolgozzuk, majd el is fogyasztjuk. Közben játszunk egy kicsit a matematikával, a mértékegységekkel.
 • Pedagógiai munkánkban törekszünk arra, hogy a diákok a természetes emberi környezet értékeit megismerjék, hogy a nálunk eltöltött időben az egymás és a környezet iránti felelősségvállaláshoz szükséges személyes kompetenciákat fejlesztjük.
 • Az egészséget értéknek tartjuk, és ez mindennapi szokásainkban megjelenik.
 • A mindennapi életünkben környezettudatos és egészséges attitűdöt mutatunk. Tudatos vásárlókat nevelünk, akik a hulladékmentességre törekszenek, a hulladékot szelektíven gyűjtik.
 • Az életkori sajátosságoknak megfelelő játékos tevékenységeket, projektek, zöld rendezvényeket tartunk (Állatok Világnapja – október 4. - „Ne vásárolj semmit” nap – november 28. - Víz Világnapja – március 22. - Föld napja – április 22. - Madarak és fák napja – május 10. - Környezetvédelmi Világnap – június 7.).
 • Foglalkozásainkon természetes anyagokkal dolgozunk.
 • A XXI. század technikai vívmányainak egészséges mértékű, tudatos használatának kialakítása. Kiindulva abból, hogy a tiltás, a korlátozás nem elegendő az egészséges felhasználói attitűdhöz, projektjeinkben megmutatjuk, hogy milyen keretek között, hogyan lehet egészségesen és tudatosan használni az internetet, okoseszközöket.
 • Ezzel párhuzamosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a túl sok online jelenlét a társas kapcsolatokat felszínessé teheti, hogy a mozgásszegény életmód rontja egészségünket és kedvünket is.
 • A tanulás során kooperatív technikákat alkalmazunk, csapatban, csoportokban tanulunk, és napirendünkben helyett kap a természetben zajló mozgásos játék.
 • Belső természetes környezetünkhöz való viszonyunk fejlesztése terén az egészségünk megőrzésére, az egészséges életmódra törekvő magatartásforma kialakítása a célunk. Fizikai egészségünk megőrzése érdekében napi életünkbe beépül az egészséges étrend, a rendszeres testmozgás. A környezettudatos magatartás fejlesztésével összhangban megmutatjuk, hogy mit jelent az öngondoskodás. Egészségfejlesztő projekteket szervezünk.
 • Projektjeink, tanórai foglalkozásaink és tanórán kívüli moduljaink is mind a gyerekek egyediségét, önmagunk szeretetét, mások elfogadását, az önértékelés és önbizalom fejlesztését, végső soron az autonómia kialakítását célozzák. Az autonóm gyermek önálló egyéniség, de szerves része környezetének, családjának, csapatának, tisztában van egyedi értékeivel, amik a közös értékeket növelik, színesítik, ugyanakkor tisztában van egyéni felelősségével, pl. döntéseiért.

 • Környezettudatos nevelés
  Zöld iskola Környezettudatos nevelés

A Zöld Csiga program keretén belül alakuló öko-kert kialakításában, megvalósításában nagy segítségünkre volt a TESCO: Ön választ, mi segítünk; valamint a MOL - Helyi Érték Program keretein belül elnyert pályázati összeg. Köszönjük a támogatást, valamint a közönség szavazatokat, melyek hozzájárultak a pályázati összeg elnyeréséhez!