Iskolai élet

NAPIREND


A diákok érkezése az iskolába 7.15 és 7.45 között!

A nap indítása (8 óra és 8.30 között)
Az iskola minden diákja a tanítókkal összejön, és közös énekléssel vagy beszélgetőkörrel indítja a napot. A közös éneklés a nap illetve az adott évszakhoz kötött ünnepkörre történő ráhangolódás is, valamint az érzelmi nevelés egyik legfontosabb színtere. A beszélgető körben a tanulócsoportok tagjai megosztják egymással az átélt eseményeket, érzéseiket, gondolataikat. Itt lehetőség van a szociális kompetenciák fejlesztésére, a konfliktusok feloldására, kezelésére. Ez az az időszak, ahol a gyermekre és a közösségre koncentrálunk. Emellett lehetőség nyílik arra, hogy a nap során elvégzendő tevékenységeket tudatosan végiggondoljuk.

Napközbeni/tanuló sávok (8.30 és 14 óra között)

A tanítás szervezeti kereteit háromféleképpen szervezzük. 

  • Képességfejlesztő óráink általában 45 percesek. Itt a cél az írás, olvasás, számolás készségek folyamatosan fejlesztése.  
  • A humán- és a természetismeret tanítását projektekben és epochákban szervezzük. Ezek időtartama egy alkalommal 90 perc, melyek tartalmára épülve kiegészítenek a kézműves, a művészeti, a mozgásos, az idegen nyelvi, és az öko-moduljaink. Mindezekhez igazodva a nap során sávokat határoztunk meg. 
  • Három sáv követi egymást, melyen belül a tanítók egymáshoz igazodva egy meghatározott rend szerint szabadon határozzák meg, hogy mikor milyen típusú foglalkozást tartanak. A három sáv időszakai: 1. sáv 8.30 – 10 óra, 2. sáv 10.30 – 12 óra, 3 sáv: 12.30 – 14 óra

Szabad játék, alkotás és szakkörök időszaka (14 – 16 óra között)
Ilyenkor a gyerekek felnőtt irányítása nélkül, de felügyelete mellett játszanak, tevékenykednek  (napközi) vagy részt vehetnek szakkörökön. Az ebédidő után a gyermekek számára ugyanis további modulok biztosítanak közösségi élményt, elmélyedést, kikapcsolódást. A szakköri modulok széles palettán kínálnak lehetőségeket (mozgás, sport, képzőművészet, természetbúvár), hogy minden gyerek a személyiségének és igényeinek leginkább megfelelő formát választhassa.
A nem napközis gyerekek a 14.30-kor induló iskolabusszal indulnak haza és 14.45 és 15.00 között érnek be a városba. A napközi végén 16.00-kor indul az utolsó iskolabusz.

  • Alternatív oktatás
    Alternatív iskola Alternatív oktatás