Iskolai élet

NAPIREND


A diákok érkezése az iskolába 7.15 és 7.45 között történhet!

A nap indítása (8 óra és 8.30 között)
Az iskola minden diákja a saját csoportjának tanítójával beszélgetőkörrel indítja a napot. A beszélgető körben a tanulócsoportok tagjai megosztják egymással az átélt eseményeket, érzéseiket, gondolataikat. Itt lehetőség van a szociális kompetenciák fejlesztésére, a konfliktusok feloldására, kezelésére. Ez az az időszak, ahol a gyermekre és a közösségre koncentrálunk. Emellett lehetőség nyílik arra, hogy a nap során elvégzendő tevékenységeket tudatosan végiggondoljuk. Hetente egyszer az iskola minden csoportja együtt, közös énekléssel, zenével indítja a napot. A közös éneklés az adott évszakhoz kötött ünnepkörre történő ráhangolódás is, valamint az érzelmi nevelés egyik színtere.

Tanuló sávok (8.30 és 14 óra között)

  • A három tanulósáv időszakai: 1. sáv: 8.30 – 10 óra, 2. sáv 10.30 – 12 óra, 3 sáv: 12.30 – 14 óra
  • Alsóban a képességfejlesztő óráink általában 45 percesek. Itt a cél az írás, olvasás, számolás készségek folyamatosan fejlesztése.  
  • Felsőben a humán- és a természettudományok tanítását projektekben és epochákban szervezzük. Ezek időtartama egy alkalommal 90 perc, melyeket tartalmára épülve kiegészítenek a művészeti, a mozgásos, az idegen nyelvi, és az öko-moduljaink. Mindezekhez igazodva a nap során sávokat határoztunk meg.

Napközi: szabad játék, alkotás és szakkörök időszaka (14 – 16 óra között)
A gyerekek felnőtt irányítása nélkül, de felügyelete mellett játszanak, tevékenykednek, gyakorolnak vagy részt vehetnek szakkörökön. Az ebédidő után a gyermekek számára ugyanis további modulok biztosítanak közösségi élményt, elmélyedést, kikapcsolódást. A szakköri modulok széles palettán kínálnak lehetőségeket (mozgás, sport, képzőművészet, természetbúvár), hogy minden gyerek a személyiségének és igényeinek leginkább megfelelő formát választhassa.
A nem napközis gyerekek a 14.30-kor induló iskolabusszal indulnak haza és 14.45 és 15.00 között érnek be a városba. A napközi végén 16.00-kor indul az utolsó iskolabusz a Noszlopy park végállomásra.

  • Alternatív oktatás
    Alternatív iskola Alternatív oktatás