Napi ritmus

 

7:00 – 8:30

             Érkezés az óvodába

8:30 – 9:00

              Közös reggeli

9:00–12:00

 Délelőtti tevékenységek: szabadjáték, művészeti tevékenységek, udvari játék

12:00 – 12:30

Közös ebéd

12:15 – 12:30

Hazabocsátás

12:30 – 14:30

Csendes pihenő

14:30 – 15:00

Közös uzsonna

15:00 – 16:00

Hazabocsátás: udvari játék


PEDAGÓGIA

Abból kiindulva, hogy a gyermek első hét életévében utánzás révén tanul, és fejleszti önmagát nevelési munkánk alapja az utánzás. Így a pedagógus aktív munkája példaértékűvé válik, amit a gyermek testközelben élhet meg.

Az óvónő segít, hogy a gyermekben tevékenykedő aktivitás szabadon fejlődjön, a határok között kibontakozhasson. Természetes anyagokból készített egyszerű játékeszközökkel juttatja el a gyermekeket a komplex élményekhez, és a játék során teret ad a gyermek érzékelésének, fantáziájának, játékának. Művészeti tevékenységekkel (méhviasz krétával szabad rajz, akvarell festék, wet on wet technikával festés, méhviasz gyurma, cipókészítés, gyapjú készítés)  gazdagítja a gyermek alkotókészségét.

A példamutatás érvényesül egyik legfontosabb nevelési területünkön a környezettudatos és egészséges életmód alakításában is. A szülői közösség és az óvodapedagógusok közös elhatározása alapján feladatul tűztük ki azon értékek, magatartásformák és életviteli szokások közvetítését, melyek által gyermekeink megtanulnak odafigyelni közvetlen környezetükre. Arra neveljük őket, hogy a környezettudatos gondolkodás Földünk természeti kincseinek, környezetünk adottságainak, a saját életterünk megóvásának alapvető feltétele.

Környezettudatos szemléletmódunk terjesztése és a mozgás örömének felfedezése érdekében közös elhatározásból ZÖLD ÓVODÁT építettünk, mely az iskolával együtt, egymásra épülő pedagógiai munka során hirdeti, hogy a jövő az egészséges gyermekekben rejlik.

Környezetünket tehát úgy építettük ki, hogy a gyerekek közvetlenül felfedezhessék a természet kincseit, lehetőséget kaphassanak a természetjárásra, a fáramászásra, a kisgyermekkorra jellemző mozgásformákra. Így szabadon kapcsolódhatnak a természet őselemeihez, és megtapasztalhatják, hogy a fizikai világ, a lélek és a szellemi élet egymástól elválaszthatatlan, és teljes egészet alkot.

Óvodai életünk egyik legszebb sajátossága a “Csendjáték”, mely során a különböző csend gyakorlatokkal illetve relaxációs hangulattal fejlesztjük az érzelmi intelligenciát, a koncentrációt, az akaraterőt és az önkontrollt. „Az élet titkaira a csendben rejtőzik a válasz!” – mondja a bölcs egy keleti mesében. Mindenkinek szüksége van a csendre illetve a lecsendülésre, relaxációra, nemcsak a lélek, hanem a test, az idegrendszer egészsége érdekében is.

A “Csendjáték” komplexen hat gyermekeink figyelmére, koncentrációjára, türelmére hallására, együttműködő képességeikre, szókincsükre, kézügyességükre.


NEVELÉSI CÉLOK


  • A gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, a szeretet és megbecsülés közvetítése.

  • A gyermek fejlődő belső világának ápolása és erősítése annak érdekében, hogy testileg, lelkileg és szellemileg egészséges, szabad, kreatív, alkotó, cselekvő emberré váljon.

  • Az óvodában nyugodt, kiegyensúlyozott, érzelmileg gazdag fejlődés biztosítása.

  • Érdeklődő, jól kommunikáló, és másokat tisztelő és elfogadó, önmagát értékelni tudó, önkifejezésre képes, problémamegoldó személyiségek fejlesztése.

  • A környezettudatos és egészséges magatartás kialakítása érdekében a természeti környezet felfedeztetése, az ember hagyományainak megismertetése.

  • Tevékenykedtetésen, játékon alapuló fejlesztés, tapasztalati úton történő ismeretszerzés.

  • A családok segítése, támogatása.


Mindezen célok eléréséhez a hagyományőrzés hatalmas eszköztárát használjuk. Az óvodai élet tartalmát az ünnepek, mesék, versek, dalok adják. A vegyes életkorú óvodai csoportokban a gyerekek élő közösséget képeznek, ahol minden személyiség kibontakoztatására szükség van. A csoportokban az ünnepek meghatározott ritmusban a művészeti foglalkozások, az ételek, a mesék, a verses-dalos ritmikus játékok révén életre kelnek, ezzel nyújtva jelentős érzelmi biztonságot a gyermeknek.