Alternatív oktatás

Óvoda-iskola átmenet

Az óvoda-iskola átmenetet támogató első évfolyamunk célja, hogy játékosan szoktassuk hozzá a gyermekeket az iskolai napirendhez és az osztályteremben folyó munkához. A kis elsősök osztályterme illeszkedik az óvodai környezethez, előtérbe helyezzük a játékot, a mesét, a művészetközeli tevékenységeket. A gyermek fejlődését önmagához mérten figyelemmel kísérjük, a tanórákba és a tanórák közé olyan egyéni fejlesztéseket építünk be, mely támogatják a tanulás folyamatát, az alapképességek (tapintás, nagy- és finommozgások, szemmozgás, egyensúly stb.) fejlődését. Módszereinkre jellemző a lassított írás-, olvasástanítás, fontosnak tartjuk a gyermekek belső motivációját, a belülről jövő, természetes kíváncsiságának fenntartását.

Nagy figyelmet fordítunk a családok bevonására, a szeretetteljes, elfogadó légkör megteremtésére.