Dani-ördög Dalma

Már gyermekkorom óta ezt az utat járom. Tudatosan készültem a pedagógus pályára, hogy segítsek azoknak a gyerekeknek, akiknek nehezen megy a beilleszkedés, és ezáltal a tanulás. Tanító lettem. Majd férjemmel - 7 hónapos várandósan - örökbe fogadtuk legidősebb lányunkat, aki akkor volt 2 és fél éves. Mivel nagylányunk cigány származású, anyaként is átéltem azt, ami ellen, úgymint kirekesztettség, perifériára szorulás, esélyegyenlőtlenség, és az ezekkel járó tanulási nehézségek, egész életemben küzdöttem. Pedagógiai munkám során mindig a nehezebb sorsú, nehezebben motiválható gyermekek felkarolása vezetett.
Pedagógusként elkötelezett híve vagyok a folyamatos tanulásnak, az önnevelésnek/fejlesztésnek, valamint mindenfajta előítélet és hátrányos megkülönböztetés elutasításának. Ez utóbbit anyaként is határozottan képviselem.

2001-ben végeztem a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán általános iskolai tanító szakon német műveltségterülettel. Az akkori szakdolgozatom témája a "Kora kisgyermekkori német, mint idegennyelv oktatás" volt. Mivel egy éven keresztül Németországban tanultam, fontosnak találtam az idegennyelv oktatást, egy másik kultúra megismerését, hiszen ez teszi gondolkodásunkat rugalmassá, nyitottá, ami segít a beilleszkedésben.

2009-ben végeztem el a Waldorf Osztálytanítói képzést a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán. Ott a Temperamentumok szerinti nevelésből írtam záródolgozatomat, mivel akkor már több év gyakorlat után munkám során tapasztaltam, mennyire befolyásolják a gyermekek viselkedését, tanulási kedvét az alaptemperamentumuk.

2011-ben, mivel láttam a dráma segítő-fejlesztő hatását, elvégeztem egy drámapedagógusi akkreditált képzést a Magyar Drámapedagógia Társaság szervezésében.

2019-ben részt vettem a Képzőművészeti Egyetem A tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése elnevezésű tananyag fejlesztési projektben. Választott témám a tananyag elkészítésénél a Projektmódszer bevezetése az általános iskolák felső tagozatán a hátránykompenzáció, a tanítás-tanulás hatékonyságának növelése, az önálló tanulási képesség fejlesztése.

A több éves tapasztalatok és az elsajátított tudás vezettek oda, hogy egy új pedagógiai program kidolgozásának szenteljük az elkövetkezendő éveket, amelynek a projekt módszer, a waldorf pedagógia, a drámapedagógia valamint a művészeti nevelés adják az alapjait, kiegészítve egy „zöldneveléssel”.
Hiszek abban, hogy egyik legalapvetőbb feladatunk nevelőként, anyaként, hogy a gyermekek önmagukba vetett hitét erősítsük, hiszen az önbizalom megléte vagy hiánya kihat az egész életükre, a munkájukra, a kapcsolataikra, az esetleges nehézségek leküzdésére, a kihívásokra való reagálásokra, egyszóval mindenre.  
Az általános iskolának elsődleges feladata a nevelés, és hogy a gyermek vele született kíváncsiságát, nyitottságát a világra képesek legyünk fenntartani. Ehhez elengedhetetlen az írás, olvasás és számolás készségének folyamatos fejlesztése. Ezt csak úgy tehetjük, hogy közben nem sérül a gyermek önmagába vetett hite! Mert mit sem ér a tudás, ha nem hisszük el, hogy képesek vagyunk használni azt.