Virág László

Virág László vagyok, a Gyermekligetben történelmet, etikát, hon-és népismeretet tanítok a diákoknak.

Miért lettél pedagógus?
 
A pedagógus szakmát azért választottam, mert már gyerekként belecsöppentem a cserkészetbe, ahol 15 évesen, őrsvezetőként 6 kiscserkészt kezdtem el tanítani. Később, 18 évesen már egy 20 fős cserkészcsapat parancsnokaként működtem. Az itt eltöltött idő alatt megtapasztaltam, hogy milyen jó, amikor a gyerekek hálásan és szeretetteljesen fordulnak felém, mert nem mint tanár, hanem mint segítő barát fordultam feléjük.
Pedagógusként fontos feladatunk, hogy a jövő generációját felkészítsük a világ kihívásaira. Cserkészvezetőként elsődleges feladatom, hogy a társadalomnak elkötelezett, felelősséget vállaló, egészséges polgárokat neveljek, akiknek fontos önmaguk nevelése és fejlesztése.
 
Milyen pedagógiát szeretnél megvalósítani?
 
Úgy gondolom, hogy a diákokat olyan tudással kell felvérteznünk, hogy a nagyvilágban könnyen tudjon tájékozódni és ne lehessen befolyásolni semmivel. Ennek érdekében tanóráim során előtérbe helyezem a forrásolvasást és szövegelemzést, a különféle képek és filmek elemzését. A különféle, történelmünket befolyásoló döntések értékelését. Fontosnak gondolom, hogy a diákok vitakultúrája megfelelően fejlett legyen. Mindezt kooperatív munkaformák alkalmazásával szeretném megvalósítani, amivel a diákok a csoportban való munkában, és kompromisszumra való hajlandóságban is tudnak fejlődni. Ezen kívül azt is fontosnak tartom, hogy a különböző problémák megoldásában a diákok aktív részesei legyenek.
 

Miért pont a GYERMEKLIGET?

Gyógypedagógiai asszisztensi képzésen veszek részt jelenleg, és ott az egyik tanulótársam ajánlotta az iskolát, ami nagyon gyorsan meg is tetszett.
Egy ilyen jellegű iskolában, mint a Gyermekliget egy olyan alternatív pedagógiát alkalmaznak, amellyel nagyobb tér nyílik a gyerekek élményközpontú tanítására. Azt kell elérnünk a diákoknál, hogy szeressenek iskolába járni. Mint magyar-és történelem szakos örülök annak, hogy az iskola egyik fő célja, hogy a gyerekekkel megszerettesse az olvasást, aminek szeretetével megfelelően tud a diák fejlődni is.