Határtalanul Pályázat 2021

Határon túli szervezetek támogatási program (2021) Tanulmányi Kirándulás hetedikeseknek elnevezésű pályázaton 19 fő tanuló és 3 kísérő pedagógus vett részt. 2022. június 6-10. között. Az utazás célja volt, hogy kapcsolatot teremtsünk az érintett tájegységek magyarságával, és erősítsük egymásban az együvé tartozás érzését. A résztvevő gyerekek megtapasztalták azt, hogy milyen érzés más országban magyarul beszélő emberekkel találkozni, kultúrájukat megismerni. További célunk volt, hogy a diákok olyan helyszínekre látogassanak el, melyek kötődnek a magyar történelemhez, hagyományokhoz. A projekt eredménye, hogy kitűzött céljainkat elértük, a diákok saját tapasztalatuk révén felismerték a külhoni kapcsolatok ápolásának jelentőségét. A kirándulás alatt a magyar kultúra jelentős legendáit ismerték meg, így gyarapodott műveltségük, változott világnézetük és fejlődött tudásuk. Megtapasztalták a közösség erejét, az összetartozás jelentőségét.

Beszámoló

Határtalanul Pályázat 2018

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Határtalanul Program Tanulmányi Kirándulás hetedikeseknek (2018.) elnevezésű pályázaton 12 fő tanuló vett részt. 2019. június 4-6. között villámlátogatást tettek Észak-Erdélyben, melynek során a tanulók megismerkedtek Petőfi Sándor életének néhány olyan helyszínével, amit már ismertek tanulmányaikból. Felemelő érzés volt jelen lenni abban a parkban, ahol a „Szeptember végén” című verset írta és nézni a szemben látható Máramarosi Bérceket. A kirándulás során magasabb területekre is eljutottunk, mint ami jelenlegi hazánk területén is található, megfigyeltük a hegyvidékre jellemző növényzetet is. Az ásványtanban tanultakat is átismételtük a kőzetek tanulmányozása közben. A Partium területén lévő városokról benyomást nyerhettünk.

Beszámolók

Fotók