Nemzeti Tehetség Program


Nemzeti Tehetség Program pályázat NTP-KNI-19-0141  „Drámázzunk!”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett "A hazai és határon túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása" címmel kiírt NTP-KNI-19-0141 számú „Drámázzunk!” című pályázatunk 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A program időintervalluma: 2019.10.01.-2020.12.31.
 
A pályázat keretében drámaszakkörből, drámatáborból és egy szülőkkel közösen lebonyolított interaktív foglalkozásból álló tehetséggondozó programot valósítottunk meg. Kitűzött céljaink között a színjátszás alapjainak elsajátítása, az önismeret fejlesztése szerepelt.
A szakkörön tanultakra hagyatkozva „Túra a Grand Hotelben” címmel záróelőadást szerveztünk, mely előadásba a szülőket is bevontuk, valamint a szülőkkel közös interaktív foglalkozáson drámajátékokat játszottunk. Kiaknáztuk a dramatizálás és az élménypedagógia adta lehetőségeket.
 
A pályázat célja volt, hogy egy három elemből álló komplex tehetséggondozó program valósuljon meg az intézménybe járó tehetséges diákok felkarolására, képességeik fejlesztésére.
A megvalósítási időszakban 2020. január és július között rendszeres találkozások révén lezajlott a 30 órás drámaszakkör. A szakkör révén a bevont gyermekek önismerete fejlődött, szociális készségeik javultak, alkotási vágyuk erősödött, kifejezőkészségük, problémamegoldó képességük fejlődött.
A színjátszáshoz szükséges ismeretek bővültek. A kreativitás, az önkifejezés fejlődött.

A szakkör végére célunk volt, hogy elkészüljön egy olyan érzékenyítő előadás, mely fejleszti a szociális érzékenységet, a mások iránti toleranciát. Bemutatott előadásunk elérte célját. Ugyanezen célok mentén haladva valósult meg a három napos drámatábor, mely révén az évközben megszerzett ismeretek elmélyültek, a kifejezőkészség tovább fejlődött, a közös élmények erősítették a közösséget, az elfogadás, a másfajta gondolkodás megismerésének lehetősége több beszélgetésre adott lehetőséget, ezáltal egy szélesebb világ nyitotta meg kapuit mind a gyermekek, mind a szülők számára.
A tehetséges diákok és a tehetségígéretek erős egyébként is erős oldalaik tovább fejlődtek, melyek katalizátorként hatottak a kevésbé erős, a még fejleszteni kívánt képességek kibontakoztatásához. A három napos dráma táborral fejlesztettük a toleranciát, a beleérző készséget, az empátiát, a társadalom iránti nyitottságot mind olyan szociális kompetenciákat, aminek birtokában képesek lesznek átadni az itt megszerzett tudást, képesek lesznek ők is mások érzékenyítésére, már csak abból az apropóból is, ha saját élményeiket elmesélik társaiknak.

Célunk volt még egy a szülők bevonásával megszervezendő 4 órás interaktív foglalkozás lebonyolítása, mely segítette a szülők és gyermekeik érzelmi fejlődését, szociális készségük javulását. Megfigyelhették egymást egy másfajta kontextusban, így kölcsönösen felismerhették a másik érzelmeinek mozgatórugóját, ami a 12-15 éves korosztály és az ezt a korcsoportot nevelő szülők számára segítségként tud megjelenni a mindennapos nevelési nehézségek leküzdésében.