Pedagógiai hitvallásunk

A Gyermekliget Alternatív Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hitvallása szerint a gyermekkorban átélt pillanatok meghatározzák a jövőt is. Az a gyermek, aki az óvodában és az iskolában élményként éli meg a tanulást, nyitottá válik a világ felé. Hisszük, hogy a jövő embere együttműködésre kész, nem ijed meg a problémáktól és alkotni vágyik. Ebből kiindulva munkánk során a projektmódszert is alkalmazva egy gyermekcentrikus óvoda és iskola működtetésére törekszünk.

Pedagógiai munkánkat áthatja a gyermekek kíváncsiságának fenntartása, készségeik, képességeik élményeken keresztül történő fejlesztése. Olyan iskolai légkörben várjuk a gyermekeket, ahol a fejlődést, az önbizalom erősítését elismerésekkel, biztatásokkal támogatjuk, ahol a felfedezés élményének átélése, az önmegvalósítás jelenti az igazi sikert.

Az élményszerű tanulás fontossága mellett mindennapjainkat átszövi a játék. Játszunk azért, mert az örömet okoz, mert fejleszti a személyes kompetenciákat, mert megtanít a konfliktusok kezelésére. A játék révén a gyermekek megtapasztalják a valóságot, és ők maguk is hatnak a környezetükre, az őket körülvevő világra.

Intézményünk több mint 10.000 m2 területen természet közeli környezetben várja az óvodásokat és az általános iskolás diákokat. Környezeti adottságaink köteleznek bennünket arra, hogy megtanítsuk a gyermekeket a természet szeretetére, és kialakítsuk bennük a környezet megóvására való igényt. Így a mindennapjainkban megjelenő szokások mellett zöld programokkal neveljük tanítványainkat a környezettudatosságra, az öngondoskodásra. Képesség kibontakoztató programunk így nemcsak a tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésére irányul, hanem erősíti azokat a készségeket is, amelyek révén a felnövekvő generáció igényévé válik az, hogy saját maga gondoskodjon egy minőségi, az emberi értékeket hangsúlyozó életformáról. Így lesz belőlük testileg és lelkileg is egészséges felnőtt.